Make your own free website on Tripod.com

De harmonie "Noorderlicht"


Het Noorderlicht is een amateursvereniging, ondersteund door het gemeentebestuur van Zelzate. Alle leden besteden onbezoldigd een deel van hun vrije tijd aan repetities, concerten en het opluisteren van speciale gebeurtenissen. Naast een groot aantal muzikanten telt de harmonie ook veel andere leden die door hun persoonlijke inzet of door financiële steun het Noorderlicht maken tot wat het is: een kwalitatief hoogstaand blaasorkest.

De repetities vinden elke donderdagavond om acht uur plaats in een zaal achter café "Het Noorderlicht". Stany Criel is onze huidige dirigent, die ons met veel zorg voor afwerking door moeilijke muziekstukken sleurt. De sfeer is steeds ontspannen, vriendschappelijk, maar desalniettemin wordt er gespeeld in uiterste concentratie. Op menig concert geven we dan ook een staaltje van ons kunnen ten beste, wat zeer gesmaakt wordt door ons trouwe publiek.


Repertoire


Een breed gamma van muziekstijlen komt aan bod in ons repertoire. Een verplicht genre is natuurlijk de marsmuziek. Bij elke parade van belang, of het nu een 1 mei-viering, een herdenking of een plechtige opening betreft, is een muziekkorps onmisbaar. De internationale, de brabançonne, de mars van de brandweer of de 2e gidsen zijn dan wel specifiek voor bepaalde dagen gereserveerd, toch telt ons marsboekje nog tal van andere marsen, waaronder enkele van Zuid-Duitse of Oostenrijkse origine, die uitstekend de sfeer van "Freundschaft" oproepen die heerst onder de muzikanten.

Nog belangrijker is echter ons concertrepertoire, dat steeds aangepast is aan de gelegenheid. Walsen en polkas mogen niet ontbreken op het nieuwjaarsconcert, terwijl tijdens de herdenkingsmis op 11 november enkel ingetogen choralen en klassieke werken ten gehore gebracht worden. Het belangrijkste concert is het jaarlijks terugkerende "Lenteconcert". De voorbereidingen hiervoor beginnen vaak al op het einde van het vorige jaar, want geen moeite wordt gespaard om de dikwijls technisch ingewikkelde stukken tot in de puntjes te beheersen. Het programma bevat steeds arrangementen van klassieke werken en composities van beroemde hedendaagse meesters in het genre van de blaasmuziek.


Instrumentarium


Hoewel in het voorgaande steeds sprake was van blaasinstrumenten, bekleedt ook het slagwerk in een harmonie een sleutelpositie. Drumstel, pauken, grote trom, cimbalen, triangel... onderlijnen de melodie en zijn als de leestekens in de muziekpartituur. Af en toe wordt zelfs een solo-passage ingeruimd voor het slagwerk.

De blaasintrumenten kunnen verder ingedeeld worden in houtblazers en koperblazers. De eerste kategorie behelst dwarsfluiten, hobo's en klarinetten. Dwarsfluit en hobo, en zeker de picolo met zijn hoge, scherpe klank, zijn uitgesproken solo-instrumenten. Klarinetten zijn dan weer groter in aantal en onderverdeeld in drie tot vier groepen: solo, 1e, 2e en 3e klarinetten. Zij vormen de harmonische grondlaag van het orkest, vergelijkbaar met de violen in een symfonisch orkest.

De koperblazers verruimen het klankenpalet aanzienlijk met bassen (trombones, tuba's en bas-tuba's), de warme klank van de saxofoons, schetterende trompetten, en de zoetgevooisde hoorns. Ook deze instrumenten zijn weer onderverdeeld in 1e stem, 2e stem, enz. Het samenspel van al deze instrumentengroepen levert soms verbijsterende effecten op. Hoewel solisten het meest in het oog springen, maakt juist de begeleiding het hele stuk ook werkelijk "af". Elke muzikant telt, en hoe meer er zijn, hoe mooier het resultaat. Om die grote bende in goede banen te leiden is dan ook een vaste hand nodig en een stokje om mee te slaan: de maat wel te verstaan.


terug naar startpagina